اصلاحیه جداول هشتمین دوره مسابقات مردان جهان (جام خلیج فارس)

نتایج هشتمین دوره مسابقات کاتای انفرادی شیتوریوشوکوکای یونیون مردان جهان

برگ زرین و افتخار دیگری در کارنامه درخشان شیتوریوشوکوکای یونیون به ریاست هانشی دکتر محمد متقیان نژاد رقم خورد

مسابقات مردان جهان 1395 تهران